Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) określa zasady rekrutacji obowiązujące przy przeprowadzaniu naborów na wolne stanowiska urzędnicze. W tym miejscu będą publikowane ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, a także informacje o wynikach przeprowadzanych naborów.

Oferty pracy

Tytuł ogłoszenia Data ogłoszenia Oferta rozstrzygnięta
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym    2019/01/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. poboru i windykacji należności niepodatkowych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2019/01/11   Tak 
Nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2019/01/07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Zamówień Publicznych   2018/12/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - zastępca głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018/10/22   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018/10/22   Tak 
Ogłoszenie konkursu na stanowiska głównego księgowego i zastępcy głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie   2018/10/22   Nie 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. sprzedaży nieruchomości gminnych w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2018/10/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2018/10/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych w Żłobku Miejskim w Gryfinie   2018/09/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Obsługi Rady   2018/08/23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Spraw Społecznych   2018/07/26   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska i przyrody   2018/07/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju   2018/07/06   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018/06/25   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy oraz Szkoły Podstawowej w Gardnie   2018/06/04   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOGA w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2018/04/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2018/03/16   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018/02/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Koordynator ds. komunikacji   2018/02/05   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy   2018/01/23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Koordynatora ds. komunikacji   2018/01/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo - Księgowym   2017/12/19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORSKIE - Instruktor terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2017/12/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSTRUKTORSKIE - Instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie   2017/12/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017/10/30   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej   2017/10/20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim w Gryfinie   2017/10/16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017/10/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017/10/03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2017/09/19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2017/09/05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017/07/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017/06/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Inwestycji i Rozwoju   2017/05/11   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Straży Miejskiej   2017/05/10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. gospodarki odpadami W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ   2017/02/10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista – plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego   2017/01/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor–architekt miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2016/12/27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2016/12/16   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016/10/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016/09/22   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - kierownik Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego   2016/09/19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2016/06/10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2016/06/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2016/04/14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   2016/03/08   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - umowa na zastępstwo do 30.06.2016   2016/02/26   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy Domu „Senior - WIGOR”   2016/01/14   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Dziennego Domu „Senior - WIGOR”   2016/01/14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Kontroli Wewnętrznej   2016/01/07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Wydział Zamówień Publicznych   2016/01/07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2015/12/28   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wykonywanie czynności w zakresie zadań pielęgniarki w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie   2015/11/27   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU na wykonywanie czynności pomocniczych, w tym sprzątanie w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie   2015/11/27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju   2015/11/20   Tak 
OGŁOSZENIE NABORU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Gryfinie w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna   2015/11/20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju   2015/11/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji   2015/11/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kasjer w Wydziale Finansowo - Księgowym   2015/11/03   Tak 
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE   2015/10/30   Tak 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji   2015/10/29   Tak 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji    2015/09/17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji    2015/07/28   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2015/07/23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich (stanowisko ds. remontów i inwestycji)   2015/05/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich (pozyskiwanie środków zewn.)   2015/05/13   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2015/04/17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2015/04/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2015/04/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych   2015/03/06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014/12/17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014/07/17   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014/05/12   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Audytor Wewnętrzny   2014/03/20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2013/12/06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2013/07/30   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Organizacyjnym   2013/07/10   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych    2013/04/03   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE – Dyrektor Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie   2012/12/05   Tak 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych    2012/08/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Referacie Spraw Obywatelskich   2012/06/22   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino   2012/04/27   Tak 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudni na zastępstwo na kierowniczym stanowisku urzędniczym audytora wewnętrznego   2012/04/19   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2012/01/27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami   2011/11/17   Tak 
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik ds. koordynowania Projektów   2011/06/22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2011/06/20   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni recepcjonistę   2011/06/08   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   2010/09/28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2010/05/20   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza   2010/05/11   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie   2010/05/05   Tak 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa 1/2 etatu   2010/01/05   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2009/11/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2009/10/15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.   2009/10/15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Spraw Społecznych   2009/09/28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2009/06/26   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie.   2009/05/07   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko księgowej.   2009/03/25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2008/12/16   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008/10/30   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni samodzielnego referenta ds. targowiska miejskiego w Gryfinie.   2008/09/15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Biurze Informacji i Promocji   2008/08/08   Tak 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zatrudni samodzielnego referenta ds. targowiska miejskiego w Gryfinie.   2008/06/26   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie   2008/06/02   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy oraz Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.   2008/05/28   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2008/05/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Księgowym   2008/05/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Biura Informacji i Promocji   2008/05/09   Tak 
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich   2008/04/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008/04/10   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008/03/11   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2008/03/06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w wymiarze 1/2 etatu ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Gminnym Centrum Reagowania   2008/02/18   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Referacie Spraw Obywatelskich   2008/01/25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008/01/25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2008/01/25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   2008/01/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2007/11/27   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Biurze Informacji i Promocji   2007/11/23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.   2007/11/22   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 przy ul. Łużyckiej 24 w Gryfinie.   2007/11/06   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie.   2007/11/06   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Biurze Informacji i Promocji   2007/08/16   Tak 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino ogłasza nabór na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych   2007/08/14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007/08/10   Tak 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino ogłasza nabór na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych   2007/07/26   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - kasjer w Wydziale Finansowo-Księgowym   2007/07/06   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie, ul. Żeromskiego 12   2007/07/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent w Wydziale Finansowo-Księgowym   2007/05/31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2007/05/31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007/05/31   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22   2007/05/14   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza   2007/05/02   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych   2007/04/23   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Kontroli Wewnętrznej   2007/03/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska   2007/01/15   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.   2006/12/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Organizacyjnym   2006/10/31   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych   2006/09/29   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2006/09/22   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Referacie Spraw Obywatelskich   2006/08/07   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.   2006/08/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym   2006/08/04   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych   2006/07/24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy w Zakładzie Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Gryfinie WYMIAR CZASU PRACY: 1/2 etatu   2006/06/09   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektor Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie   2006/05/25   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Aplikant w Straży Miejskiej   2006/03/24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji   2006/03/24   Tak 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.   2006/03/24   Tak