Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Porządek obrad2019-02-22 15:22:51Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2019-02-22 15:08:43Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2018-20252019-02-22 13:53:27Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2019-02-22 13:15:51Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2019r.2019-02-22 09:02:11Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2019-02-21 14:21:22Anna Bednarskanowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2019-20252019-02-21 11:36:18Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2019-02-21 11:33:24Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sesja nr V2019-02-21 11:03:46Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Materiały na sesję2019-02-21 10:53:09Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Nieruchomości2019-02-20 15:06:35Izabela Ziemska-Walczaknowa pozycja
Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej2019-02-20 12:47:47Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie lokalu mieszkalnego2019-02-20 12:45:42Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie lokalu użytkowego2019-02-20 12:44:10Teresa Drążekzmiana danych
Zamiana nieruchomości2019-02-20 12:36:12Teresa Drążekmodyfikacja danych
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu2019-02-20 12:27:19Teresa Drążekmodyfikacja danych
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej2019-02-20 12:25:31Teresa Drążekmodyfikacja danych
Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2019-02-20 11:55:17Teresa Drążekmodyfikacja danych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim2019-02-20 11:54:04Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych2019-02-20 11:50:17Teresa Drążekzmiana danych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży2019-02-20 11:48:35Edyta Sztylkezmiana danych
Ustalenie numeru porządkowego2019-02-20 11:40:17Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zgłoszenie zmiany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie2019-02-20 11:37:23Edyta Sztylkemodyfikacja danych
Zawiadomienie o zakończeniu usług hotelarskich2019-02-20 11:35:51Edyta Sztylkezmiana danych
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie2019-02-20 11:34:35Edyta Sztylkezmiana danych
Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych2019-02-20 11:26:06Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie o wielkości posiadanych użytków rolnych2019-02-20 11:21:20Teresa Drążekzmiana danych
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami2019-02-20 11:18:58Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego2019-02-20 11:14:18Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego2019-02-20 11:13:08Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwa rolne2019-02-20 11:11:35Teresa Drążekmodyfikacja danych
Wynajęcie lokalu2019-02-20 10:57:45Teresa Drążekmodyfikacja danych
Cesja umowy dzierżawy gruntu2019-02-20 10:56:32Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji2019-02-20 10:55:23Teresa Drążekmodyfikacja danych
Przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy2019-02-20 10:53:39Teresa Drążekzmiana danych
Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu - najmu lokalu2019-02-20 10:51:57Teresa Drążekzmiana danych
Wydzierżawienie gruntu2019-02-20 10:50:39Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności2019-02-20 10:29:45Teresa Drążekzmiana danych
Zaświadczenie o spłacie należności2019-02-20 10:28:17Teresa Drążekzmiana danych
Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa2019-02-20 10:10:56Teresa Drążekmodyfikacja danych
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu2019-02-20 10:08:35Teresa Drążekmodyfikacja danych
Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej2019-02-20 10:04:58Teresa Drążekmodyfikacja danych
Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu2019-02-20 10:01:12Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej)2019-02-20 09:47:16Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (rolnej lub leśnej)2019-02-20 09:41:43Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)2019-02-20 09:40:46Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)2019-02-20 09:39:44Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2019-02-20 09:38:42Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2019-02-20 09:37:32Teresa Drążekzmiana danych
Wniosek o wpis do CEIDG2019-02-20 09:33:02Teresa Drążekzmiana danych