Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rejestr działalności regulowanej2018-09-24 14:56:03Małgorzata Lewandowskanowa pozycja
Porządek obrad2018-09-24 11:55:24Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-09-24 11:45:36Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-09-24 11:31:35Edyta Matyszczyknowa pozycja
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie2018-09-24 11:29:28Alicja Kowalskanowa pozycja
Lista obecności2018-09-24 11:21:04Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 20182018-09-24 10:37:17Beata Szczepańskanowa pozycja
Budżet obywatelski na rok 20192018-09-21 15:29:12Kamila Zagórska-Hyżynowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.2018-09-21 14:34:50Justyna Siwek-Maturanowa pozycja
Nieruchomości2018-09-20 11:09:18Jolanta Woldańskanowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2018-09-19 15:18:37Natalia Szataniknowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-09-19 14:04:42M. Wilczyńskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2018-09-19 12:07:07Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Materiały na sesję2018-09-19 11:11:57Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-09-19 08:52:36Alicja Buczkowska-Jóśkowiaknowa pozycja
Komunikat wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 września 2018 r.2018-09-18 13:52:30Beata Ludwiczaknowa pozycja
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 września 2018 r.2018-09-18 09:33:01Izabela Buckowskanowa pozycja
INFORMACJA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów2018-09-18 09:03:59Izabela Buckowskanowa pozycja
Porządek obrad2018-09-17 15:26:07Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2018-09-17 11:43:03Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-09-14 13:46:42Agnieszka GrzegorczykBOR
Informacja dotycząca terminu zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych2018-09-13 11:40:08Andrzej Szczepaniaknowa pozycja
ePUAP2018-09-13 10:09:16Ryszard Stempińskinowa pozycja
Strona główna2018-09-13 09:40:08Administratorimport
Akty prawa miejscowego 2018r.2018-09-13 09:34:28Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych n2018-09-13 08:33:33Alicja Kowalskanowa pozycja
Oferty pracy2018-09-12 11:52:20Marta Karpickanowa pozycja
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachod2018-09-11 15:05:16Izabela Buckowskanowa pozycja
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze2018-09-11 12:50:42Izabela Buckowskanowa pozycja
UCHWAŁA NR LI/508/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo2018-09-11 10:12:33Justyna Satanowskanowa pozycja
Sesja nr LI2018-09-11 09:47:02Justyna Satanowskanowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2018-09-11 09:17:00Ryszard Stempińskinowa pozycja
Wyniki głosowania2018-09-11 09:11:47Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2018-09-11 09:10:54Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2018-09-10 08:46:43Administratorimport
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (Symbol IOD)2018-09-07 11:58:40Ryszard Stempińskinowa pozycja
Regulamin obowiązujący od 01.01.2017r.2018-09-07 11:51:49Izabela Buckowskanowa pozycja
Materiały na sesję2018-09-07 10:01:48Justyna Satanowskanowa pozycja
LI sesja Rady - 10.09.20182018-09-07 09:56:43Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2018-09-06 15:12:38Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-09-06 15:10:36Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Kalendarz wyborczy2018-09-06 13:49:17Izabela Buckowskanowa pozycja
Ważne informacje dla wyborców2018-09-06 13:16:44Justyna Satanowskanowa pozycja
Ochrona danych osobowych2018-08-31 14:42:17Iwona Dąbro-Adamiaknowa pozycja
Dane Inspektora Ochrony Danych2018-08-31 14:23:32Iwona Dąbro-Adamiaknowa pozycja
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 20182018-08-31 09:54:02Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze2018-08-29 11:08:23Beata Ludwiczaknowa pozycja
Udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej2018-08-29 10:50:16Janina Majornowa poyzcja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2018-20252018-08-27 13:31:30Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Statut Gminy Gryfino2018-08-27 13:24:36Alicja Kowalskanowa pozycja